حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه آب معدنی داماش

صبح روز شنبه 25 مرداد ماه جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.

کارگران شاغل در کارخانه آب معدنی داماش که تحت نظارت هلدینگ گروه ملی در مناطق جنگلی روستای توریستی داماش کار می‌کنند از سه ماه پیش تاکنون به بهانه نبود نقدینگی هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. به گفته کارگران، علی‌رغم پیگیری‌هایی که انجام داده اند مسئولان کارخانه می‌گویند که منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارند و این در حالیست که مرتبا برای کارخانه هزینه‌های غیرضروری انجام می‌شود.