حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

روز دوشنبه 9 تیر ماه جمعی از کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برپایی تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع در محوطه کارخانه خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود و سایر مطالبات خود شدند. یکی از کارگران در اینباره می گویند بیش از 70 روز است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند  و این موضوع با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور و همچنین گرانی روزافزون کالاهای اساسی مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده به طوریکه شماری از آنان توان تامین مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند.