حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه تراورس شیرگاه مازندران

کارگران کارخانه اشباع تراورس شیرگاه در مازندران، روز شنبه ۴ دی ماه، در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه در محوطه کارخانه اقدام به تجمع کردند.

کارگران معترض که در کارگاه لاجیم فعالیت دارند، خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات خود و پرداخت معوقات سه ماه حقوق و ۱۶ ماه حق بیمه خود شدند.