حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه تولید و اشباع تراورس

جمعی از کارگران کارخانه اشباع تراورس به نمایندگی از جانب حدود دو هزار کارگر این واحد تولیدی، با برپایی تجمع خواستار حل مشکلات و رفعِ موانع راه‌اندازی این واحد تولیدی شدند.

یکی از کارگران این کارخانه گفت: بزرگترین کارخانه تولید و اشباع ریل بند ایران در شیرگاه سوادکوه واقع در استان مازندران قرار دارد که سالهاست فعالیت این کارخانه به دلیل آنکه امروزه در ایران بیشینه راه‌آهن‌های بیرون از ایستگاه‌ها به ‌وسیله ریل بندهای بتونی ایجاد می‌شوند، متوقف شده است. او با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران کارخانه اشباع تراورس قبل و بعد از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله اخراج، بازنشسته و بازخرید شده‌اند، افزود از مجموع حدود ۷۰۰ کارگر این کارخانه تنها ۱۰۸ کارگر در کارخانه باقی ماندند که با ۵ ماه دستمزد معوقه هم‌اکنون سرگردانند.