حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه داروگر رشت

کارگران کارخانه داروگر رشت روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه در اعتراض به معوقات مزدی ۴ ماهه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بنا له گفته یکی لز کارگران معترض، تعداد کارگران این کارخانه در ابتدای سال جاری به ۷۰ نفر می‌رسید اما با تداوم مشکلات کارخانه در حال حاضر تعداد کارگران به حداقل ۴۰نفر کاهش یافته است.”وی با بیان اینکه “دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی فعالیت تولیدی و نیروی کار کارخانه است”، افزود: “حقوق ماه‌ های مهر، آبان، آذر و دی را طلبکارند و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ اند مربوط به حقوق شهریور ماه بود که با تاخیر چهار ماهه ۱۷ بهمن ماه به حساب کارگران واریز شد.”