حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی جهان

جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان روز دوشنبه 29 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین نبود نبود امنیت شغلی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران روغن نباتی جهان در این خصوص می گوید فعالیت روزمره شرکت روغن نباتی جهان زنجان، در حالی از یکسال پیش ادامه دارد که کارگران کماکان موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند.  او با بیان اینکه در کارخانه روغن جهان نزدیک به ۸۰ کارگر مشغول کارند که هر چند ماه یکبار تعدادی کارگر قدیمی به بهانه اتمام قرارداد بیکار شده و نیروی کار جدید جایگزین آن‌ها می‌شود، افزود: دلیل بیکاری تدریجی کارگران قدیمی پیگیری یکسری مطالبات قدیمی مربوط به معوقات مزدی و سنواتی سال‌های ۹۳ تا اسفند ۹۷ است که پرونده‌ی شکایت آن‌ها در اداره کار زنجان باز است.