حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه زمزم تبریز

جمعی از کارگران کارخانه زمزم تبریز روز پنجشنبه 24 مهر ماه در اعتراض به اخراج شماری  از همکاران خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض می گویند اخیراٌ کارفرمای کارخانه به بهانه مشکلات اقتصادی ، شماری از کارگران را از کار اخراج و شمار دیگری را نیز به حالت تعلیق درآورده است. آنها می گویند این درحالی است که کارگران در شرایط اقتصادی سختی قرار دارند و بسیاری از آنها به دلیل افزیش قیمت ها توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود  را نیز ندارند.