حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران  کارخانه سبلان پارچه اردبیل

روز شنبه 15 مرداد ماه کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه دستمزد معوقه خود در مقابل درب این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران این کارخانه، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر می باشند و از ۲ ماه قبل دستمزد‌ خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین، کارفرما چندین ماه است که بیمه کارگران را پرداخت نکرده است. پرداخت نکردن بیمه مشکلات زیادی برای کارگران در مراجعه به مراکز درمانی ایجاد کرده است. کارفرما علت پرداخت نکردن دستمزد و بیمه کارگران را گسترش بحران در صنایع نساجی و کمبود نقدینگی عنوان می‌کند و در چند سال گذشته، همواره مطالبات کارگران را با تاخیر پرداخت کرده‌ است.