حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه سرامیک فردا ساوه

کارگران کارخانه “سرامیک فردا” ساوه  روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در اعتراض به پایین بودن پایه حقوق و دیگر مطالبات خود در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند.

از قرار معلوم این کارگران که تعداد آنها نزدیک به 50 نفر می باشند دارای بیش از سه ماه دستمزد معوقه می باشند. آنها می گویند کارفرما به بهانه های مختلف در آستانه سال نو از پرداخت دستمزدها خودداری می ورزد و در صورت ادامه تجمع و اعتراض تهدید به اخراج می شوند.