حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه سیمان سپهر قیر و کارزین

به دنبال تعطیلی کارخانه سیمان «سپهر قیر و کارزین» به دلیل قطعی گاز  روز سه شنبه ۲۱ دی ماه ۲۵۰ کارگر این کارخانه دست به تجمع زده و خواستار بازگشایی کارخانه شدند.

با اعلام تعطیلی کارخانه سیمان «سپهر قیر و کارزین»، حدود ۲۵۰ کارگر این واحد صنعتی بیکار شدند. کارگران این واحد صنعتی می گویند از ۴۰‌روز پیش چنین مشکلی برایشان پیش آمده و تاکنون هیچ مقام مسئولی برای حل مشکلات این کارخانه اقدامی نکرده است. گفتنی است به دنبال تعطیلی کارخانه، کارگران از نظر معیشت در وضعیت سختی قرار گرفته اند و نگران امنیت شغلی خود در آینده هستند.