حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه سیمان سپهر

شمار از  کارگران کارخانه سیمان سپهر واقع در شهرستان قیر و کارزین در استان فارس روز چهارشنبه 17 دیماه برای چندمین بار با خواست بازگشایی کارخانه بازگشت به کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع، با تعطیلی این کارخانه به دلی عدم تامین سوخت مورد نیاز، حدود ۲۵۰ کارگر  این واحد تولیدی و هزار نفر نیروی کاری که به صورت غیر مستقیم از این واحد امرار معاش می کردند، بیکار شده‌اند. این کارگر می گوید، کارفرما ادعا می کند  تغییر سیستم سوخت و مشعل کارخانه به صد میلیارد تومان منابع مالی لازم دارد که در توان مالی وی نیست.