حزب کمونیست ایران

‏تجمع کارگران کارخانه سیمان لامرد

جمعی از کارگران کارخانه سیمان لامرد در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه و همچنین اخراج شماری از همکاران خود روز شنبه 3 خرداد ماه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته معترضان مدیریت کارخانه سیمان لامرد در یک اقدام ضد انسانی  کارگرانی را که نسبت به عدم دریافت حقوق خود اعتراض کرده بودند، اخراج کرده است. آنها می گویند،   کارخانه سیمان لامرد با تولید روزانه بیش از ٣ هزار و ٦٠٠ تن سیمان و صادرات محصولات تولید شده به کشورهای منطقه از جمله کویت و عراق و در دست داشتن بخش مهمی از بازار داخلی، بیش از ٣ ماه است که به کارگران خود حقوقی پرداخت نکرده است.