حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج

جمعی از کارگران کارخانه قند یاسوج صبح روز چهارشنبه 26 آذرماه در اعتراض به عدم بازگشایی کارخانه  و بازگشت به کار خود در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زدند

به گفته کارگران کارخانه قند یاسوج علارغم بازپس‌گیری کارخانه از بخش خصوصی؛ هنوز فعالیت این کارخانه آغاز نشده وکارگران منتظر بازگشت به کار خود هستند. این کارگران که نسبت به وضعیت نامعلوم این واحد تولیدی بعد از ابطال پرونده واگذاری غیرقانونی این واحد تولیدی به بخش خصوصی اعتراض داشتند در این خصوص می گویند، قرار بود بعد از ابطال پرونده واگذاری این واحد تولیدی به بخش خصوصی؛ سریعا این واحد با جذب کارگران سابق خود فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرد ولی اکنون علارغم فشارهای معیشتی که متوجه کارگران است، این اتفاق هنوز عملی نشده است.