حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه های سیمان

جمعی از کارگران کارخانه های سیمان لوشان، سیمان خاکستر نی ریز و سیمان سپهر در استان فارس در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بیکاری خود  روز دوشنبه 13 بهمن ماه دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی تجمع در محل کار خواستار راه‌اندازی تولید و تضمین امنیت شغلی خود شدند. کاهش تولید کارخانه‌های سیمان که در ماه‌های گذشته به بیکاری صدها کارگر انجامیده بود، با جیره‌بندی برق وارد مرحله تازه‌ای شده است. درهمین خصوص دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می‌گوید کارخانجات تقریباً نیمه تعطیل هستند و ده‌ها هزار کارگر شاغل در ۷۶ کارخانه سیمان در معرض بیکاری‌اند.