حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه پارسیلون

جمعی از کارگران قدیمی واحد نساجی پارسیلون واقع در شهرستان خرم آباد استان لرستان روز شنبه 28 مرداد ماه در اعتراض به واگذاری این واحد تولیدی از طریق مزایده عمومی دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه پارسیلون با بیان اینکه حدود ۱۲سال است که تولید در این واحد تولیدی به دلیل واگذاری غیرکارشناسی کارخانه به بخش خصوصی متوقف شده و از آن زمان حدود دو هزار کارگر بیکار و وضعیت شغلی مشخصی ندارند، افزودند: از روزهای گذشته سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان به عنوان متولی این واحد تولیدی، کارخانه پارسیلون را برای واگذاری به مزایده عمومی گذاشته است. به گفته معترضان واگذاری مجدد این کارخانه به بخش خصوصی، موجب نارضایتی اهالی شهر خرم آباد که سالهاست به دنبال بازگشایی مجدد این واحد نساجی برای اشتغال جوانان جویای کار خود هستند، شده است.