حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه پارس پامچال

جمعی از کارگران کارخانه پارس پامچال روز یکشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه های خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که تعداد آنها حدود ۳۵ نفر است می‌گویند: جدا از معوقات مزدی ۵ ماهه، حدودا ۷ ماه است که بیمه آنان به تامین اجتماعی پرداخت نشده و این موضوع باعث صدمه زدن به سوابق بیمه‌ای کارگران می‌شود. این کارگران با برپایی این تجمع و سردادن شعارهایی خواستار آن شدند که به اخراج کارگران، حقوق‌های معوق ۵ تا ۷ ماهه و پرداخت حق بیمه‌های همراه با تأخیر پایان داده شود.