حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کارخانه پارس پامچال

کارگران کارخانه «پارس پامچال» واقع شهر صنعتی البرز در استان قزوین روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و عیدی پایان سال خود تجمع کردند.

به گفته نماینده معترضان، عدم پرداخت منظم دستمزد و حق بیمه در کارخانه رنگ ورزین «پارس پامچال ایران» مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است. وی می گوید، اغلب کارگران در این روز‌های پایان سال به علت‌ عدم پرداخت منظم دستمزدها و عیدی با مشکل روبه‌رو هستند. گفتنی است حدود ۷ماه حق بیمه این کارگران به تامین اجتماعی واریز نشده و آنها در زمینه دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی دچار مشکل شده‌اند.