حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کاشی کازرون

در آستانه دوازده‌ساله شدن تعطیلی کارخانه «کاشی کازرون» در استان فارس، روز چهارشنبه 3 آذرماه جمعی از کارگران باسابقه این واحد صنعتی با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و رسیدگی به وضعیت خود شدند.

در حال حاضر حدود ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه کاشی کازرون که سالهاست فعالیت شغلی مشخصی ندارند، در انتظار بازگشایی کارخانه ازسوی مسئولان هستند. کارگران بیکار شده این کارخانه تولید کاشی که بر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، می گویند: باتوجه به شرایط کارخانه و کارگران اگر دولت و نهاد‌های قضایی از بازگشایی این کارخانه تولید کاشی حمایت کنند آن‌ها می‌توانند به کار قبلی خود بازگردند.