حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کشت و صنعت کارون

روز چهارشنبه 11 تیر ماه جمعی از کارگران کشت و صنعت کارون در اعتراض به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بلاتکلیفی بازنشستگی خود مقابل این شرکت دست به جمع زدند.

از قرار معلوم، کارفرمای پیمانکار در سالهای گذشته، چهار درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و کارگرانی که به سن بازنشستگی پیش از موعد رسیده‌اند، به دلیل اهمال پیمانکار نمی‌توانند بازنشسته شوند. کارگران کشت و صنعت کارون می گویند، در جریان  پیگیری این موضوع، کارفرما از روز 29 خرداد ماه  سال جاری از حضور یکی از همکارانشان در محل کار جلوگیری کرده است. آنها خواستار بازگشت به کار همکارشان هستند.