حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کمباین‌سازی‌ تبریز

شماری از کارگران «کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز» روز سه‌شنبه ۶ تیرماه در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم ۴ماه معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

در همین خصوص جمعی از کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز که وضعیت شغلی مناسبی ندارند، می‌گویند از اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۱) دستمزد نگرفته‌اند. به گفته این کارگران، جدا از چهار ماه مزد معوقه، این واحد تولیدی پیش از سال ۹۰ حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت اما از این تاریخ به بعد با افزایش تدریجی مشکلات مالی کارخانه از تعداد کارگران کاسته شد به طوری که اکنون تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ نفر در این واحد صنعتی مشغول کارند.