حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین مقابل استانداری

روز یکشنبه 10 شهریور ماه، جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد عقب اقتاده شان در مقابل ساختمان استانداری قزوین، تجمع کردند. بنا به گفته این کارگران، از سال ۹۵ تاکنون حدود ۲۵ ماه دستمزد معوقه از کارفرما طلبکارند و همچنین پرداخت حق بیمه‌های شان با مشکل جدی مواجه است. آنها خواستار رسیدگی به وضعیت خود و باز پس‌گیری این شرکت از بخش خصوصی شدند.