حزب کمونیست ایران

تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی

جمعی از کارگزاران بیمه کشاورزی روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی خود برای پنجمین بار طی سالجاری مقابل ساختمان شورای نگهبان دست به تجمع زدند.

آنها می‌گویند: طرحِ «تعیین تکلیف کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی» هفته در صحن علنی مجلس طرح و رفع ایراد شد و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد. این چندمین بار است که طرح بعد از رفع ایراد در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود ولی به تایئد و تصویب نهایی نمی رسد. به گفته این نمایندگان، حدود ۳ هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی کشور در انتظار تصویب این طرح هستند تا از بلاتکلیفی شغلی نجات پیدا کنند. گفتنی است این کارگزاران سالها با حقوق بسیار پایین و بدون برخورداری از حقوق شغلی مکفی مانند بیمه، به عنوان بیمه‌گزارِ کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند.