حزب کمونیست ایران

تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور

روز یکشنبه ۱۹ آبان‌ماه، جمعی از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور، در اعتراض به عدم تصویب و اجرای “طرح جذب کارگزاران در بدنه‌ی دولت”، در مقابل ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس در مقابل ساختمان اصلی بانک کشاورزی در تهران، دست به تجمع زدند.

معترضان در این خصوص گفتند: “طرح جذب آنها سه بار از مجلس به شورای نگهبان رفته و بازگشته، دو بار هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است”. این بیمه‌گذاران که خودشان از بیمه و مزایای شغلی بی بهره هستند و تعدادشان در سراسر کشور چند هزار نفر است، گفتند: در صورت عدم پاسخگویی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب و تجمع گسترده تری خواهند زد.