حزب کمونیست ایران

تجمع کامیون داران سراوان

گروهی از کامیون داران شهرستان سراوان روز شنبه ۴ بهمن ماه در اعتراض به ابطال کارت های سوخت خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

کامیون داران در این تجمع خواستار رفع کدینگ و رسیدگی به علت ابطال کارت های سوخت خود شدند. یکی از تجمع کنندگان می گوید“برای چندمین بار متوالی است که کارت های سوخت کامیون داران را باطل و کدینگ می کنند و هر بار کامیون داران خود با پرداخت جریمه و مبالغ هنگفت آنها را فعال می کنند”.