حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان اصفهان در سال جدید

در شروع سال جدید کشاورزان اصفهان روز شنبه ۶ فروردین ماه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبات وعده داده شده از سوی مسئولین استان دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع کشاورزان معترض ابتدا در برابر جهاد کشاورزی این شهر در خیابان منوچهری تجمع و سپس به سمت شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان حرکت کرده و در برابر آن تجمع کردند. آنها  از اجرا نشدن مصوبات و انجام نشدن قول‌ها و وعده‌های مقامات استان از جمله اجرای احکام قانونی مبنی بر توقف پروژه بن بروجن و پسابه زاینده رود و برداشت‌های بی‌رویه آب زاینده رود توسط فولاد اصفهان و…اعتراض دارند.