حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان خرمشهر در اعتراض به وضعیت معیشتی

شماری از کشاورزان ساکن روستا‌های حومه غرب کارون، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه، نسبت به وضعیت بیکاری خود و ممنوعیت کشت تابستانه در مقابل دفتر نماینده مجلس رژیم در خرمشهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنابر گفته ی کشاورزان معترض، ساکنان این روستاها علیرغم همجواری با رودخانه کارون، از کشت تابستانه منع شده و مجوز برداشت آب برای کشت محصول را ندارند و در شرایط بغرنج معیشتی و اقتصادی زندگی می‌کنند. اهالی این روستاها واقع در ۴۵ کیلومتری خرمشهر در شرایطی از بیکاری رنج می‌برند که در نزدیکی میادین نفت و گاز سکونت دارند، اما در سایه سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم از به کارگیری و اشتغال در این واحدهای صنعتی محروم مانده‌اند.