حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان شرق اصفهان

حدود ۳۰۰ نفر از کشاورزان شرق اصفهان روز دوشنبه ۶ بهمن ماه با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری اصفهان خواستار تعیین تکلیف حقابه‌های خود شدند.

یکی از کشاورزان حاضر در تجمع در این خصوص می گوید “به تازگی بخشی از تصاویر جلسه نماینده مردم فلاورجان با حضور استاندار اصفهان منتشر شده است که در آن لارگانی با فریاد می‌گوید که ۵۰ درصد آب زاینده رود حق کشاورزان غرب است. وی می افزاید، این در حالی است که این چنین نیست و کشاورزان شرق اصفهان سهم بیشتری دارند”.