حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان شرق اصفهان

صدها کشاورز شرق اصفهان روز دوشنبه 3 آذر ماه برای بازگشایی زاینده رود و تخصیص‌ حقابه‌ خود، در میدان پُزوه خوراسگان در منطقه 15 اصفهان دست به تجمع زدند.

یکی ازنمایندگان حدود 600 کشاورز حاضر در تجمع در این خصوص گفت، تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود و توقف اضافه برداشت‌های غیرقانونی در بالادست زاینده رود از جمله مطالبات کشاورزان است. وی ادامه داد: به دلیل تخصیص نیافتن حقابه‌ها در سال‌های گذشته مقرر شده بود با تشکیل صندوق جبران خسارت کشاورزان با محوریت استانداری ، 450 میلیارد تومان از سوی مجموعه‌های تولیدی فولاد در منطقه که از آب زاینده رود استفاده می‌کنند برای جبران بخشی از زیان مالی کشاورزان پرداخت شود که تاکنون هیچ کدام محقق نشده است.