حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان ورزنه اصفهان

شماری از کشاورزان ورزنه اصفهان روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه، در اعتراض به عدم دریافت حقابه خود، در سطح شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کشاورزان ضمن رونمایی از بنرها و دست نوشته هایی با محتوای “ما کشاورزان خواهان حقابه دائمی و قانونی خود هستیم”، با سردادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند.