حزب کمونیست ایران

تجمع کشاورزان کرمانشاه

بر اساس گزارش دریافتی روز چهارشنبه 21 تیرماه جمعی از کشاورزان کرمانشاه با خواست رسیدگی به مشکلاتشان دست به تجمع زدند.

کشاورزان معترض با تجمع مقابل فرمانداری کرمانشاه و سردادن شعارهایی نسبت به “قیمت پایین گندم و عدم پرداخت مبلغ خرید این محصول علیرغم برداشت و تحویل آن توسط دولت” اعتراض کردند.این در حالی است که درپی انتشار اخباری مبنی بر پرداخت گندم به کشاورزان توسط اداره غله کرمانشاه،کشاورزان ساکن کرمانشاه این ادعای رژیم را رد کردند.