حزب کمونیست ایران

تجمع کنترل کنندگان کارت بلیط های الکترونیکی اتوبوس تبریز

صبح روز سه شنبه 27 خرداد ماه جمعی از کنترل کنندگان کارت بلیط های الکترونیکی اتوبوس تبریز دراعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه تاکنون دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری و همچنین حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. آنها افزودند شرکت اتوبوسرانی اعلام کرده این کارگران مربوط به این شرکت نیستند و باید شرکت ایمن مکان دستمزد آنها را پرداخت کند.