حزب کمونیست ایران

تجمع کودکان دارای معلولیت در ارومیه

بنابه گزارش منتشره، روز چهارشنبه 2 بهمن ماه، شماری از کودکان معلول ساکن ارومیه در این شهر نسبت به محقق نشدن ۸۱ درصد از بودجه معلولان طبق فراخوان قبلی تجمع کردند.

آنها که دست‌نوشته‌هایی با عنوان «بودجه‌ی معلولان کجاست» در دست داشتند، گفتند این اعتراضات به دلیل عدم تحقق بودجه تخصیص‌یافته اجرای ‎قانون معلولان، آغاز شده و تا تحقق بودجه کامل ادامه خواهد داشت. در خبری دیگر آمده است در شهر ساری نیز تعدادی از معلولان و فعالان اجتماعی معلولان با در دست داشتن دست‌نوشت‌هایی نسبت به محقق نشدند ۸۱ درصد بودجه مربوط به معلولان تجمع کردند. گفتنی است بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال، دولت ۸۱ درصد از اعتباراتی که در قانون بودجه ۹۸ برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب کرده است را محقق نکرد. این افراد بارها با رئیس سازمان برنامه و بودجه مذاکره داشته و دو بار مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده اند؛ اما تاکنون اعتراض آنها بی‌پاسخ مانده است.