حزب کمونیست ایران

تجمع گسترده مردم آزادیخواه برسر مزار جانباختگان انقلاب ژینا

روز پنجشنبه 23 شهریورماه،مردم شهر سنندج همراه با خانواده جانباختگان انقلاب “زن،زندگی،آزادی” بر سر مزار جانباخته “رامین فاتحی” تجمع کرده و بر علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.

بر طبق گزارشات دریافت شده،شهروندان شهر سنندج با تجمع گسترده بر سر مزار جانباخته انقلاب “ژینا امینی” حمایت خود را از خانواده جانباختگان راه آزادی اعلام داشتند.تجمع کنندگان در شهر سنندج از سد نیروهای سرکوبگر عبور کردند و با خواندن سرود و شعرهای حماسی و سردادن شعار بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی با آرمانهای جانباختگان راه آزادی پیمان تازه کردند. همچنین خانواده جانباخته “محسن موسوی” بر مزار فرزندشان حاضر شدند و با آرمان های این جانباخته و تمام جانباختگان راه آزادی تجدید میثاق کردند.محسن موسوی جوان معترض در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” در اواسط مهر ماه توسط ماموران امنیتی در بازار تهران به قتل رسید.