حزب کمونیست ایران

تحریم‌ ده‌ها فرد و نهاد ایرانی توسط استرالیا

روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، استرالیا طی بیانیه ای علیه ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن آن‌ها در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر اعمال کرد.

گفتنی است، این تحریم‌ها قبلا بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بودند، و اکنون در فهرست چارچوب تحریم‌های خودمختار استرالیا قرار خواهند گرفت. همچنین گفتنی است،این بیانیه علاوه بر این تحریمها ، “سه فرد” و ۱۱ نهاد دیگر را به دلیل ارتباط با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.