حزب کمونیست ایران

تحریم سه سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران

وزارت دارایی آمریکا در تازه‌ترین تحریم خود علیه برنامه هسته‌ای ایران سه سازمان و پژوهشگاه فضایی این کشور را تحریم کرده است.

آمریکا ادعا کرده است که این سازمان تحت پوشش تحقیقات فضایی به دنبال پیشبرد برنامه‌های ایران برای ساخت موشک‌های بالستیک است.  وزارت دارایی آمریکا همچنین  اعلام کرد علاوه بر سازمان فضایی ایران دو موسسه دیگر یعنی پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه هوا و فضا ایران را هم تحریم کرده است. پژوهشگاه هوا ـ فضای ایران بخشی از وزارت علوم و تحقیقات این کشور است، در حالی که دو موسسه دیگر تحریم شده یعنی سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران هر دو زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری هستند. در اطلاعیه‌ای که دولت آمریکا در همین رابطه منتشر کرده آمده: “ایران سازمان‌های فضایی خود را برای پیشبرد برنامه‌هایی به کار گرفته که ناقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.”