حزب کمونیست ایران

تحریم شرکت نفت گازپروم روسیه توسط آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با امضای حکمی هر موسسه یا شرکتی که به “گازپروم” روسیه در توسعه خطوط گاز آن به اروپا کمک کند را تحریم کرد.

از نظر واشنگتن خطوط گازی که به “شریان شمالی” شهرت یافته موجب افزایش نفوذ روسیه بر اروپا خواهد شد. این خط لوله گاز که از زیر دریا عبور می‌کند به افزایش صادرات گاز روسیه منجر خواهد شد و به مسکو اجازه خواهد داد که گاز خود را به آلمان بفروشد. کنگره آمریکا قانون این تحریم‌ها را هفته گذشته در بودجه نظامی این کشور گنجانده بود.