حزب کمونیست ایران

تحصن دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه ۳ دی‌ماه با برپایی تحصن خواستار برکناری سرپرست جدید معاونت فرهنگی این دانشگاه، شدند.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که در ساختمان ریاست این دانشگاه تحصن کردند، سرپرست جدید معاونت فرهنگی این دانشگاه را یکی از طرفداران تشکیل پرونده‌های قضایی علیه دانشجویان می‌دانند. در جریان این تحصن حراست دانشگاه به منظور جلوگیری از گسترش این اعتراض، درهای ساختمان ریاست را بسته و مانع از شرکت دانشجویان در تحصن شدند. دانشجویان متحصن همچنین خواستار «اعمال نظر اعضای شورای صنفی، تشکل‌ها و کانون‌های معترض به عنوان نماینده دانـشجویان در انتصاب معاونت فرهنگی» هستند. آنها همچنین خواسته‌اند که نباید هیچ‌گونه پرونده‌ای در کمیته انضباطی برای متحصنین  تشکیل بشود.