حزب کمونیست ایران

تحصن دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، حدود ۵۰ دانشجوی دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه تحصن کردند و با وجود حضور نیروهای امنیتی و مورد ضرب‌و شتم قرار گرفتن از سوی رییس حراست دانشگاه، به تحصن خود ادامه دادند.

در ابتدای این تحصن که از روز چهارشنبه 24 خرداد آغاز شد، رییس حراست دانشگاه، دانشجویان را تهدید کرد که دربها را به روی ماموران امنیتی باز می‌کند، اما دانشجویان به تحصن خود ادامه دادند. طبق این گزارش، همزمان با تحصن دانشجویان، آب دانشگاه هنر قطع بود و سرویس‌های بهداشتی به روی تحصن‌کنندگان بسته شد. همچنین نیروهای حفاظت فیزیکی در داخل دانشگاه حضور پر تعدادی داشته و نیروهای لباس شخصی نیز در خارج دانشگاه حاضر شدند. با ادامه تحصن دانشجویان، ساعت ۲:۳۰ بامداد پنج‌شنبه به وقت محلی، رئیس حراست دانشگاه هنر، با حمله به این دانشجویان آنها را به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داد. در پی این حمله، حال چند دانشجو وخیم گزارش شده است.