حزب کمونیست ایران

تحصن مالباختگان خودرویی مقابل دادگستری قزوین

روز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری) مقابل دادگستری قزوین تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان رسیدگی به پرونده کلاهبرداری این شرکتها شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، غارت‌شدگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین پیشتر نیز با برپایی تجمعات اعتراضی خواهان بازگرداندن سرمایه‌های خود شده بودند. گفتنی است، محمدرضا غفاری از اعضای سپاه پاسداران و صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین است.ایشان مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.