حزب کمونیست ایران

تحصن و تجمع اعتراضی بازنشستگان و معلمان سراسر کشور

صبح روز دوشنبه 2 دیماه، معلمان سراسر کشور در شهرهای مختلف با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دست از کشیده و با نشستن در دفتر مدارس محل کار خود دست به اعتراض زدند. همچنین شماری از بازنشستکان فرهنگی نیز در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند.

معلمان شهرهای مختلف از جمله “تهران، بوشهر، تبریز، بوشهر، اصفهان، اهواز، زاهدان، فارس، مشهد، سنندج، سقز، مریوان،…. با برپایی این تحصن خواسته‌های خود را در راستای بهبود معیشت و اعتراض به لایحه بودجه ۹۹ مطرح کردند آنها خواستار “اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای رای دیوان محاسبات برای پرداخت مطالبات مربوط به ضریب ۱۵۰ به ۳۰۰، در سال ۸۴،  افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم و تجمیع بیمه‌ها به یک بیمه‌ی حمایت‌گر و کارآمد بدون سقف هزینه‌ها” می باشند. همچنین شماری از بازنشستگان فرهنگی کشور نیز با برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم در تهران خواستار “اجرای همسان‌سازی، بالا رفتن مستمری‌ها، برقراری خدمات درمانی رایگان و باکیفیت و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری” هستند. گفتنی است در جریان برگزاری این تجمع شمار زیادی از نیروهای امنیتی رژیم در محل مستقر شده بودند وسعی داشتند با تهدید و زور مانع از برگزاری این تجمع شوند.