حزب کمونیست ایران

تحصن و تجمع دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین

تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین روز پنجشنبه 3 بهمن ماه در اعتراض به اعمال فشارهای امنیتی توسط ماموران حراست در این دانشگاه به مدت ۳ ساعت دست به تحصن در محیط این دانشگاه زدند.

سایر دانشجویان حاضر در محل تحصن نیز با در اختیار گذاشتن لباس گرم و تهیه نوشیدنی گرم، همراهی و همگامی خود را با تحصن‌کنندگان اعلام کردند. آنها همچنین با نواختن موسیقی و برگزاری تجمع، یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی که با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد را گرامی داشتند.