حزب کمونیست ایران

تحصن چند زندانی سیاسی در همبستگی با خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان

روز شنبه 30 آذرماه، پنج تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین، از آغاز تحصن شبانه‌روزی خود تا روز 5 دی ماه  در همراهی با خانواده‌‌های قربانیان اعتراضات آبان‌ماه ایران خبر دادند.
“منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری و آتنا دائمی” با انتشار نامه‌ای، نوشتند: “ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در همزمانی یلدای امسال با چهلم کشته‌شدگان اعتراضات مردمی و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و اختناق حاکم بر جامعه، از روز شنبه ۳۰ آذرماه امسال از ساعت ۹ صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت.”