حزب کمونیست ایران

تخفیف بدهی 25 کشور از سوی صندوق بین المللی پول

روز دوشنبه 25 اسفندماه (13آوریل) صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در بدهی ۲۵ کشور تخفیف می‌دهد تا این کشورها بتوانند منابع مالی بیشتری را در روند مقابله با کرونا در اختیار داشته باشند.

طبق اعلامیه صندوق بین‌المللی پول، با این کمک آسیب‌پذیرترین کشورهای عضو این صندوق میتوانند برای شش ماه بدهی‌های خود را عقب بیندازند.همچنین این کشورها قادر خواهند بود منابع مالی محدود خود را جهت مصارف پزشکی و سایر کمک‌های لازم برای مقابله با شیوع کرونا به مسیرهای دیگر هدایت کنند.در حال حاضر ۵۰۰ میلیون دلار بودجه اضطراری برای این کمک در نظر گرفته شده که بخش عمده آن از سوی بریتانیا، ژاپن، هلند و چین تامین شده است.