حزب کمونیست ایران

تداوم آتش سوزی در تالاب انزلی

برپایه تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، آتش سوزی، نزدیک به ۴۰ هکتار از زمین‌های تالاب انزلی را در برگرفته و همچنان ادامه دارد.
تالاب انزلی برای چندمین مرتبه در ماه‌های اخیر دچار آتش سوزی شد. به گفته مقامات محلی این آتش‌سوزی از ساعات اولیه بامداد جمعه 11 شهریور در قسمت مرکزی تالاب در محدوده چراغ پشتان آغاز شده و دامنه آن در حال گسترش است. آتش سوزی و خشک شدن تالاب‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که ایران یکی از اعضای قدیمی کنوانسیون رامسر است. کنوانسیون رامسر، مهم‌ترین کنوانسیون زیست محیطی در زمینه حفاظت و حمایت از تالاب‌ها می‌باشد. تالاب انزلی همچنین در فهرست مونترآل هم قرار دارد. قرار گرفتن در این فهرست به معنی این است که تالاب در حال خشک شدن است و نیاز به مراقبت دارد.