حزب کمونیست ایران

تداوم آتش سوزی در سرخون میانکوه

در حالی که از ترکیدگی و آتش سوزی خط لوله نفت خوزستان به اصفهان چند روز می‌گذرد،اما هنوز این فاجعه زیست محیطی کنترل نشده‌است.

بنا به گزارش‌ها روز جمعه ۲۸ آذرماه، دوباره در همان نقطه ترکیدگی، آتش زبانه کشید. آتش و نفت به سمت شهر سرخون در حرکت است و مردم وحشت زده شده‌اند. براساس ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، خانه و زندگی مردم این شهر در معرض تهدید قرار گرفته و مردم وحشت زده‌اند. اما دولت تاکنون کاری برای توقف این فاجعه زیست محیطی نکرده است. براساس برخی بر آوردهای اولیه، این آلودگی و متعاقب آن آتش سوزی، تاکنون باعث از بین رفتن بخش زیادی از شیلات منطقه، آلوده شدن آب شرب ۲۶روستا و یک شهر؛ از بین رفتن ۵۲۵۰ اصله درخت بلوط کهنسال؛ نابودی ۳۵۰۰۰ بوته و درختچه؛ آلودگی بیش از ۴۰۰۰ هکتار مرتع و جنگل و باعث لزوم خاکبرداری از بیش از ۱۳۰هزارمتر مربع خاک شده است.