حزب کمونیست ایران

تداوم آتش سوزی در مراتع کالیفرنیا

حرکت سریع شعله‌های آتش در مراتع طبیعیِ شمال کالیفرنیا‌ سبب شد هزاران تن از ساکنان شهر “واکاویل” خانه‌های خود را ترک کنند.

شعله‌های آتش حدود ۲۲۰ هزار هکتار از مراتع منطقه را در کام خود فرو برده و ده‌ها خانه و بنای دیگر را خاکستر کرد. گفته می شود در جریان این آتش سوزی شماری از ساکنان شهر نیز همگان فرار دچار سوختی شده اند. کارشناسان گفته‌اند حریق همچنان در کمین ۱۹۰۰ بنای دیگر این شهر است.