حزب کمونیست ایران

تداوم اختلال در اینترنت موبایل خوزستان و سیستان و بلوچستان

اینترنت دو استان ایران، دو هفته پس از آغاز اعتراضات در این کشور هنوز قطع است و مردم این مناطق هنوز از دسترسی به اینترنت موبایل محروم هستند.

گفته می شود تاکنون دلیلی برای ادامه محدودیت اینترنتی این استان‌ها اعلام نشده است. در پی ناآرامی‌ها که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، دسترسی به اینترنت در این کشور قطع شد.مردم ایران در این مدت از دسترسی به اینترنت خانگی و اینترنت موبایل محروم بودند. گفتنی است قطع ارتباط اینترنتی با اعتراض شماری از کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شد.