حزب کمونیست ایران

تداوم اخراج و بلاتکلیفی کارگران جایگاه‌های سوخت در ایران

 

علیرغم وعده و وعیدهای مسئولان، کارگران اخراجی جایگاه های سوخت تاکنون موفق به بازگشت به سر کاریهایشان نشده اند.

از ابتدای سال 95، حدود  1000 نفر  کارگر جایگاه های سوخت اخراج شده‌اند و حدود 700 نفر از آنها بر سر کارهایشان بازگشتند و مابقی آنها هنوز در بلاتکلیفی شغلی به سر می برند و تا کنون هیچ مسئولی جوابگوی آنها نبوده است. همچنین 50 کارگر دیگر نیز به دنبال اخراج از جایگاه های سوخت در حالی که دارای چندین ماه دستمزد معوقه بودند از کار بیکار شده اند و پیگری های آنها برای بازگشت به کار تاکنون نتیجه ایی در بر نداشته است.