حزب کمونیست ایران

تداوم اخراج و تعلیق اساتید و دانشجویان ایران

در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، فشار بر اساتید دانشگاه، فعالان دانشجویی و خانواده جانباختگان خیزش انقلابی افزایش یافته است و تاکنون 22 استاد دانشگاه و ده ها دانشجو تعلیق، اخراج و ممنوع از کار شده اند.

روز چهارشنبه 8 شهریورماه،حسن باقری،استاد دانشگاه حکیم سبزواری با انتشار ویدئویی اعلام کرد، با سابقه ۲۹ سال عضویت در هیأت علمی این دانشگاه بدون هیچ توضیحی اخراج شده است.حسن باقری پیش از این نیز به دلیل حضور بر مزار جانباختگان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” حقوقش قطع و از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بود.همچنین معید مهدیان،دانشجوی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس و دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت، از سوی شورای تجدیدنظر کمیته انضباطی به هفت ماه منع موقت از تحصیل محکوم شد.گفتنی است که معید مهدیان از آبان سال گذشته و پیش از صدور حکم قطعی،از ورود به دانشگاه و تحصیل محروم شده‌ است.