حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات اهالی ولایت غور افغانستان

روز شنبه 5 بهمن ماه، صدها تن از اهالی غور که از چهار روز پیش در فیروزکوه مرکز این ولایت تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، تمامی ادارات دولتی شامل دفتر والی را بستند.

معترضان می‌گویند نیازهای شان در زمینه جاده‌سازی و برق‌رسانی، در بودجه سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته نشده است و خواهان تجدیدنظر دولت در این زمینه هستند. آنها می گویند، پروژه ساخت جاده غور تا کابل و نیز احداث سد موسوم به “بوزه لیچ” برای تولید برق، شامل بودجه سال آینده خورشیدی نشده است.به گزارش منتشره، در حال حاضر تنها بیمارستان اصلی غور در فیروزکوه باز است و بقیه مراجع و نهادهای دولتی همه به دست معترضان مسدود شده است.